כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2017
רשות:
מטה יהודה
פרטי קשר
יישוב:
גבעת שמש
כתובת:
גבעת שמש
כתובת למכתבים:
גבעת שמש, גבעת שמש
מיקוד:
9970800
טלפון:
02-9900978
מנהל/ת:
מרים בולבין
מפקח/ת:
עדנה טקסלר
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
ירושלים
בעלות:
מ. אזורית מטה יהודה
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2017
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017