כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי דתי
תלמידים:
31
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
4.4
שנת הקמה:
2017
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
בר כוכבא 103
כתובת למכתבים:
בר כוכבא 103, ירושלים
מיקוד:
9789244
טלפון:
02-5016500
מנהל/ת:
נטע בראל
מפקח/ת:
יעל שורץ
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2017
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
21
תלמידים:
31
בנים:
31
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 5 0 5.0
ג 1 5 0 5.0
ד 1 4 0 4.0
ה 2 8 0 4.0
ו 2 9 0 4.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017