כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
120
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
7.5
שנת הקמה:
2008
רשות:
אופקים
פרטי קשר
יישוב:
אופקים
כתובת:
גולומב 7
כתובת למכתבים:
אופקים ת.ד. 765, אופקים
מיקוד:
8751701
טלפון:
08-9917955
פקס:
08-9985235
מנהל/ת:
אבייה אזולאי
מפקח/ת:
דבורה גוזל הידוקובסקי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
בית אקשטיין-שירותי חינוך בע"מ
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
24
תלמידים:
120
בנים:
82
בנות:
38
כיתות מיוחדות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 8 0 8.0
ד 1 5 3 8.0
ה 2 14 2 8.0
ו 2 13 2 7.5
ז 1 5 3 8.0
ח 1 4 2 6.0
ט 1 4 2 6.0
י 2 9 5 7.0
יא 1 2 6 8.0
יב 4 18 13 7.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017