כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
65
כיתות:
8
תלמידים בכיתה:
8.1
שנת הקמה:
2016
רשות:
אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
אשקלון
כתובת:
בן אליעזר אריה 7
כתובת למכתבים:
בן אליעזר אריה 7, אשקלון
מיקוד:
7845887
טלפון:
08-8633458
פקס:
08-9973398
מנהל/ת:
מימי קולקטאר
מפקח/ת:
פאני ארזי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אשקלון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
כמויות ומספרים
מורים:
19
תלמידים:
65
בנים:
65
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
8
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ג 1 7 0 7.0
ד 2 18 0 9.0
ה 1 8 0 8.0
ו 1 9 0 9.0
ז 1 10 0 10.0
ח 1 7 0 7.0
ט 1 6 0 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017