כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
33
כיתות:
5
תלמידים בכיתה:
6.6
שנת הקמה:
2009
רשות:
אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
אשקלון
כתובת:
רמז דוד 29
כתובת למכתבים:
אשקלון ת.ד. 133, אשקלון
מיקוד:
7810101
טלפון:
08-6722402
פקס:
08-6726182
מנהל/ת:
טרויה יפית מהרט
מפקח/ת:
פאני ארזי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים-לא חרדי
בעלות:
גשר שירותי השיקום התעסוקתי של
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2019
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
13
תלמידים:
33
בנים:
23
בנות:
10
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ח 1 8 0 8.0
י 1 7 0 7.0
יב 3 8 10 6.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017