כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
גן - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
2006
רשות:
אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
אשקלון
כתובת:
ההסתדרות 6
כתובת למכתבים:
ההסתדרות 2, אשקלון
מיקוד:
7830604
טלפון:
08-6745514
טלפון נוסף:
08-6763281
פקס:
08-6763281
מנהל/ת:
מינה מרים יוספי
מפקח/ת:
פאני ארזי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אשקלון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2013
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017