כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
100
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
7.7
שנת הקמה:
2016
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אבו ד'ר אלע'פארי 3
כתובת למכתבים:
אבו ד'ר אלע'פארי 3, ירושלים
מיקוד:
9707002
טלפון:
02-6297791
טלפון נוסף:
053-7376203
פקס:
050-6296622
מנהל/ת:
סאלח זגל
מפקח/ת:
איהאם שבלי
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
100
בנים:
77
בנות:
23
כיתות מיוחדות:
13
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 2 11 7 9.0
ג 2 15 1 8.0
ד 4 20 10 7.5
ה 1 6 1 7.0
ו 3 18 3 7.0
ז 1 7 1 8.0
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017