בית ספר אלבסמאת ירושלים

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
מנח"י
רשות
ירושלים
מגזר
ערבי
סוג פיקוח
ממלכתי
מעמד משפטי
רשמי
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
א - יב
שלבי חינוך
יסודי חט"ב ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
עירית ירושלים
רפורמה
אופק חדש
מנהל/ת
סאלח זגל
אשכול למ"ס רשות
3
מורים בעלי תואר שני+
13.6%
חציון וותק הוראה
5 שנים
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

6
מורים
38
מורות

תלמידים

77
בנים
23
בנות

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

13,593,630 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

10,193,400 ₪
עלות שעות הוראה
10,193,400 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

3,400,230 ₪
שירותי היקף
2,440,469 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
18,848 ₪
חינוך מיוחד
661,956 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-2,820
רכישות חוזים והקצבות
205,639 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
76,138 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
1,039,807 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
135,175 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
7.7