כללי
סוג:
יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
41
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
2016
רשות:
ירושלים
פרטי קשר
יישוב:
ירושלים
כתובת:
אבו ד'ר אלע'פארי 3
כתובת למכתבים:
אבו ד'ר אלע'פארי 3, ירושלים
טלפון:
02-6297791
טלפון נוסף:
053-7376203
פקס:
050-6296622
מנהל/ת:
סאלח זגל
מפקח/ת:
יפה מור ישר
פרטים נוספים
מגזר:
ערבי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
מנח'י
בעלות:
עירית ירושלים
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2016
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
23
תלמידים:
41
בנים:
34
בנות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 2 10 3 6.5
ג 1 6 2 8.0
ד 2 8 1 4.5
ה 2 10 1 5.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017