כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
42
כיתות:
4
תלמידים בכיתה:
10.5
שנת הקמה:
2012
רשות:
שפיר
פרטי קשר
יישוב:
קוממיות
כתובת:
קוממיות
כתובת למכתבים:
קוממיות, קוממיות
מיקוד:
7954800
טלפון:
072-7032669
מנהל/ת:
יהושע בצלאל ונגר
מפקח/ת:
אילנית אמרגי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
פאר אהרון - רמות
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
5
תלמידים:
42
בנים:
42
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ח 1 9 0 9.0
ט 1 10 0 10.0
י 1 8 0 8.0
יא 1 15 0 15.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017