כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
70
כיתות:
10
תלמידים בכיתה:
7.0
שנת הקמה:
1950
רשות:
אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
אשקלון
כתובת:
אלי כהן 32
כתובת למכתבים:
אשקלון ת.ד. 166, אשקלון
מיקוד:
78190
טלפון:
08-6750362
טלפון נוסף:
08-6722212
פקס:
08-6722212
מנהל/ת:
ירדנה צלח
מפקח/ת:
דבורה גוזל הידוקובסקי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אשקלון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
70
בנים:
44
בנות:
26
כיתות מיוחדות:
10
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ב 1 7 1 8.0
ג 2 12 1 6.5
ד 1 3 3 6.0
ו 2 10 3 6.5
ח 1 3 4 7.0
י 1 1 6 7.0
יב 2 8 8 8.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017