כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
67
כיתות:
0
תלמידים בכיתה:
N/A
שנת הקמה:
1950
רשות:
אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
אשקלון
כתובת:
אלי כהן 32
כתובת למכתבים:
אשקלון ת.ד. 166, אשקלון
מיקוד:
78190
טלפון:
08-6750362
טלפון נוסף:
08-6722212
פקס:
08-6722212
דוא"ל:
renozur@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
ירדנה צלח
מפקח/ת:
דבורה גוזל הידוקובסקי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אשקלון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
רצף האוטיזם
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
67
בנים:
39
בנות:
28
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 6 1 7.0
ב 2 10 3 6.5
ג 1 4 2 6.0
ה 1 7 1 8.0
ז 1 4 4 8.0
ט 1 1 5 6.0
יא 1 2 5 7.0
יב 2 5 7 6.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016