בית ספר אור לנוער חב"ד קרית מלאכי

נתונים כללים לשנה"ל 2022

מחוז
חרדי
רשות
קרית מלאכי
מגזר
יהודי
סוג פיקוח
חרדי
מעמד משפטי
מוכר
סוג חינוך מוסד
מיוחד
שכבות לימוד
ז - יב
שלבי חינוך
יסודי ועליונה
יוח"א
לא
מוטב
אגודת בתי ספר למלאכה חב"ד
רפורמה
לא ברפורמה
מנהל/ת
מרדכי מוסאי
אשכול למ"ס רשות
4
מורים בעלי תואר שני+
55.6%
חציון וותק הוראה
13 שנים
בחינוך טכנולוגי
0.0%
זכאות לתעודה טכנולוגית
0.0%
שילוב חינוך מיוחד
100%
הגשה לבגרות
לא

עובדי הוראה

11
מורים
7
מורות

תלמידים

58
בנים
0
בנות

תלמידים עולים

1.7%
עולים
98.3%
השאר

התפלגות כיתות

כיתה רגילה   כיתה חינוך מיוחד

תקציב לשנה"ל 2022

תקציב למוסד

5,820,440 ₪
שכר מורים
תשלומים שאינם שכר מורים
תשלומים נוספים קורונה

שכר מורים

3,398,527 ₪
עלות שעות הוראה
3,398,527 ₪
עלות שכר - קורונה
0 ₪

תשלומים שאינם שכר מורים

2,421,913 ₪
שירותי היקף
1,322,391 ₪
הוצאות אחזקה וחומרים
11,560 ₪
חינוך מיוחד
1,046,516 ₪
הסעות וליווי
0
התחשבנות רשויות
‎-3,160
רכישות חוזים והקצבות
15,868 ₪
תשלומים נוספים - קורונה
28,738 ₪

עלות כיתה

תקציב ממוצע לכיתה
643,522 ₪

עלות לתלמיד

הוצאה ממוצעת לתלמיד
99,857 ₪

ממוצע תלמידים

ממוצע תלמידים בכיתה רגילה
6.4