כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
ח - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
54
כיתות:
3
תלמידים בכיתה:
18.0
שנת הקמה:
2011
רשות:
קרית מלאכי
פרטי קשר
יישוב:
קרית מלאכי
כתובת:
שד ירושלים 16
כתובת למכתבים:
שד ירושלים 16, קרית מלאכי
טלפון:
052-6672424
מנהל/ת:
מרדכי מוסאי
מפקח/ת:
אילנית אמרגי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אגודת בתי ספר למלאכה חב"ד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות נפשיות קשות (ח"נ)
כמויות ומספרים
מורים:
16
תלמידים:
54
בנים:
54
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ח 1 6 0 6.0
ט 1 7 0 7.0
י 2 17 0 8.5
יא 2 16 0 8.0
יב 1 8 0 8.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017