כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
ח - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
חרדי
תלמידים:
55
כיתות:
7
תלמידים בכיתה:
7.9
שנת הקמה:
2011
רשות:
קרית מלאכי
פרטי קשר
יישוב:
קרית מלאכי
כתובת:
שרת משה 6
כתובת למכתבים:
שרת משה 6, קרית מלאכי
מיקוד:
8305014
טלפון:
08-6752305
טלפון נוסף:
052-5520083
פקס:
08-6539968
מנהל/ת:
מרדכי מוסאי
מפקח/ת:
אילנית אמרגי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
מוכר שאיננו רשמי
יחידת דיווח:
מוכרים - חנ"מ וחט"ב
בעלות:
אגודת בתי ספר למלאכה חב"ד
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
לא
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
17
תלמידים:
55
בנים:
55
בנות:
0
כיתות מיוחדות:
7
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
ט 1 7 0 7.0
י 2 16 0 8.0
יא 3 24 0 8.0
יב 1 8 0 8.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017