כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
125
כיתות:
15
תלמידים בכיתה:
8.3
שנת הקמה:
1950
רשות:
אשקלון
פרטי קשר
יישוב:
אשקלון
כתובת:
צור אפרים 15
כתובת למכתבים:
צור אפרים 15, אשקלון
מיקוד:
7823720
טלפון:
08-6722729
פקס:
08-6722729
מנהל/ת:
חגית רוקח
מפקח/ת:
פאני ארזי
פרטים נוספים
מגזר:
יהודי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית אשקלון
שפה:
עברית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
53
תלמידים:
125
בנים:
92
בנות:
33
כיתות מיוחדות:
15
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 12 2 7.0
ב 1 3 3 6.0
ג 1 6 2 8.0
ד 1 6 1 7.0
ה 1 4 3 7.0
ו 1 6 2 8.0
ח 1 5 2 7.0
ט 1 6 2 8.0
י 1 10 2 12.0
יא 2 15 6 10.5
יב 3 19 8 9.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017