כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
221
כיתות:
12
תלמידים בכיתה:
18.4
שנת הקמה:
2009
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
אל סייד
כתובת:
אל סייד
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5030, באר שבע
מיקוד:
8415001
טלפון:
08-6214477
פקס:
08-6214475
מנהל/ת:
סאלח סייד
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
221
בנים:
113
בנות:
108
כיתות:
7
כיתות מיוחדות:
5
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 19 22 41.0
ב 2 15 20 17.5
ג 2 20 18 19.0
ד 3 16 20 12.0
ה 2 20 11 15.5
ו 2 23 17 20.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017