כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
336
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
24.0
שנת הקמה:
2016
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
רהט, רהט
טלפון:
08-9775186
מנהל/ת:
אמיר נסאסרה
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2017
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
25
תלמידים:
336
בנים:
181
בנות:
155
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 27 21 24.0
ב 4 40 32 18.0
ג 2 33 23 28.0
ד 2 31 27 29.0
ה 2 26 23 24.5
ו 2 24 29 26.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017