כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
400
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
23.5
שנת הקמה:
2015
רשות:
נווה מדבר
פרטי קשר
יישוב:
ביר הדאג'
כתובת:
ביר הדאג'
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5933, באר שבע
מיקוד:
84158
טלפון:
08-9173940
פקס:
08-9173941
מנהל/ת:
איברהים אבו עסא
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית נוה מדבר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
32
תלמידים:
400
בנים:
224
בנות:
176
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 16 13 29.0
ב 3 40 34 24.7
ג 2 25 21 23.0
ד 2 26 38 32.0
ה 3 40 21 20.3
ו 2 19 18 18.5
ז 2 24 17 20.5
ח 2 34 14 24.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016