כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
426
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
23.7
שנת הקמה:
2015
רשות:
נווה מדבר
פרטי קשר
יישוב:
ביר הדאג'
כתובת:
ביר הדאג'
כתובת למכתבים:
ת.ד. 5933, באר שבע
מיקוד:
84158
טלפון:
08-9173940
פקס:
08-9173941
מנהל/ת:
איברהים אבו עסא
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית נוה מדבר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2015
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
426
בנים:
232
בנות:
194
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 27 19 23.0
ב 2 36 23 29.5
ג 3 38 35 24.3
ד 2 23 22 22.5
ה 3 30 40 23.3
ו 2 37 15 26.0
ז 2 17 20 18.5
ח 2 24 20 22.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017