כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
425
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
23.6
שנת הקמה:
2009
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
אום בטין
כתובת:
אום בטין
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 10437, באר שבע
מיקוד:
8400302
טלפון:
08-6210544
טלפון נוסף:
052-2623529
פקס:
08-6210542
מנהל/ת:
מחמד אבו כף
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
425
בנים:
222
בנות:
203
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 12 17 29.0
ב 2 25 15 20.0
ג 3 32 32 21.3
ד 2 26 20 23.0
ה 2 25 28 26.5
ו 3 33 32 21.7
ז 2 33 28 30.5
ח 3 36 31 22.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017