כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
392
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
21.8
שנת הקמה:
2005
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
ערערה-בנגב
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 15186, באר שבע
מיקוד:
8412101
טלפון:
08-8680199
פקס:
08-8680189
אתר אינטרנט:
www.alnajah.co.il
מנהל/ת:
תייסיר ח'אלד
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית ערערה בנגב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
33
תלמידים:
392
בנים:
178
בנות:
214
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 23 30 17.7
ב 3 28 37 21.7
ג 3 31 37 22.7
ד 3 34 36 23.3
ה 3 34 36 23.3
ו 3 28 38 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017