כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
548
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
23.8
שנת הקמה:
2008
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
אלאסרא
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 677, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9910025
פקס:
08-9917202
מנהל/ת:
מחמוד אבו עאבד
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
מוגבלות בשמיעה/חרשות
מעוכבי התפתחות
כמויות ומספרים
מורים:
51
תלמידים:
548
בנים:
278
בנות:
270
כיתות:
21
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 39 34 24.3
ב 4 61 39 25.0
ג 6 54 53 17.8
ד 4 45 47 23.0
ה 3 45 46 30.3
ו 3 34 51 28.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017