כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
417
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
26.1
שנת הקמה:
2008
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
אל בדר
כתובת למכתבים:
אל בדר ת.ד. 691, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9917424
פקס:
08-9917375
מנהל/ת:
סלימאן אלמטאלקה
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
417
בנים:
221
בנות:
196
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 34 34 22.7
ב 3 39 33 24.0
ג 3 45 41 28.7
ד 3 38 33 23.7
ה 2 34 25 29.5
ו 2 31 30 30.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017