כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
560
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
22.4
שנת הקמה:
2006
רשות:
נווה מדבר
פרטי קשר
יישוב:
קצר א-סר
כתובת:
קצר א-סר
כתובת למכתבים:
ת.ד. 332, דימונה
מיקוד:
8610301
טלפון:
08-9578950
טלפון נוסף:
050-5910106
פקס:
08-9578952
מנהל/ת:
מחמד אלהואשלה
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית נוה מדבר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
51
תלמידים:
560
בנים:
294
בנות:
266
כיתות:
22
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 45 33 26.0
ב 4 42 37 19.8
ג 3 36 44 26.7
ד 3 39 27 22.0
ה 3 34 32 22.0
ו 4 38 34 18.0
ז 3 31 30 20.3
ח 2 29 29 29.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017