כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
436
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
22.9
שנת הקמה:
2004
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
אל סייד
כתובת:
אל סייד
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 5247, באר שבע
מיקוד:
84152
טלפון:
08-6214325
טלפון נוסף:
052-3915615
פקס:
08-6214324
מנהל/ת:
סייד סייד
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
436
בנים:
218
בנות:
218
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 29 40 23.0
ב 3 34 45 26.3
ג 3 38 32 23.3
ד 3 35 31 22.0
ה 3 35 30 21.7
ו 4 47 40 21.8
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017