כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
441
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
23.2
שנת הקמה:
2004
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
אל סייד
כתובת:
אל סייד
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 5247, באר שבע
מיקוד:
8415201
טלפון:
08-6214325
טלפון נוסף:
052-3915615
פקס:
08-6214324
מנהל/ת:
סייד סייד
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
35
תלמידים:
441
בנים:
223
בנות:
218
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 41 38 26.3
ב 3 33 42 25.0
ג 3 31 43 24.7
ד 4 45 34 19.8
ה 3 37 31 22.7
ו 3 36 30 22.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017