כללי
סוג:
יסודי, חטיבה עליונה
כיתות:
א - יב
סוג חינוך:
מיוחד
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
159
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
7.2
שנת הקמה:
2004
רשות:
חורה
פרטי קשר
יישוב:
חורה
כתובת:
חורה
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 10296, באר שבע
מיקוד:
8400202
טלפון:
08-6517860
פקס:
08-6517672
מנהל/ת:
גיברין אלסייד
מפקח/ת:
אסמעיל אבו עגאג
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית חורה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
לא
באופק חדש מתאריך:
01/09/2011
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בינונית מורכבת
מוגבלות קשה/עמוק/סעודי
מוגבלות שכלית בינונית
כמויות ומספרים
מורים:
47
תלמידים:
159
בנים:
92
בנות:
67
כיתות מיוחדות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 7 6 6.5
ב 1 7 1 8.0
ג 1 4 4 8.0
ד 2 8 6 7.0
ה 1 7 1 8.0
ו 1 3 5 8.0
ז 1 5 3 8.0
ח 2 9 7 8.0
ט 1 3 3 6.0
י 2 6 8 7.0
יא 2 6 6 6.0
יב 6 27 17 7.3
בתי ספר דומים בסביבה
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017