כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
501
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
23.9
שנת הקמה:
2001
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 410, רהט
מיקוד:
8535706
טלפון:
08-9917782
פקס:
08-9912017
מנהל/ת:
סעד אבו מעדיאן
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
501
בנים:
256
בנות:
245
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 30 40 23.3
ב 3 46 37 27.7
ג 3 39 41 26.7
ד 5 62 50 22.4
ה 3 36 33 23.0
ו 4 43 44 21.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017