כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
513
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
24.4
שנת הקמה:
2001
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 410, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9917782
פקס:
08-9912017
מנהל/ת:
סעד אבו מעדיאן
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
45
תלמידים:
513
בנים:
268
בנות:
245
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 40 33 24.3
ב 3 43 41 28.0
ג 4 59 49 27.0
ד 3 39 33 24.0
ה 4 42 46 22.0
ו 4 45 43 22.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017