כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
457
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
21.8
שנת הקמה:
2002
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 67100, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9917752
פקס:
08-9917692
מנהל/ת:
חמאד אלקרינאווי
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
מעוכבי שפה
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
457
בנים:
238
בנות:
219
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 25 31 28.0
ב 3 34 33 22.3
ג 4 45 43 22.0
ד 3 36 34 23.3
ה 5 62 38 20.0
ו 4 36 40 19.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017