כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
459
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
25.5
שנת הקמה:
2005
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
שכ 7
כתובת למכתבים:
ת.ד. 3008, דימונה
מיקוד:
8613001
טלפון:
08-9973857
פקס:
08-9957913
מנהל/ת:
עיד אבו עשיבה
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית ערערה בנגב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
459
בנים:
232
בנות:
227
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 38 43 27.0
ב 3 44 32 25.3
ג 3 39 36 25.0
ד 3 32 41 24.3
ה 3 44 38 27.3
ו 3 35 37 24.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017