כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
434
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
24.1
שנת הקמה:
2006
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
שכ 2ב
כתובת למכתבים:
ת.ד. 15159, באר שבע
מיקוד:
8412101
טלפון:
08-9955483
פקס:
08-9971796
מנהל/ת:
באסם אבו עראר
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית ערערה בנגב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
34
תלמידים:
434
בנים:
223
בנות:
211
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 40 28 22.7
ב 3 33 34 22.3
ג 3 46 25 23.7
ד 3 33 33 22.0
ה 3 36 45 27.0
ו 3 35 46 27.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017