כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
443
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
22.2
שנת הקמה:
2004
רשות:
חורה
פרטי קשר
יישוב:
חורה
כתובת:
אלפרקאן
כתובת למכתבים:
חורה ת.ד. 998, חורה
מיקוד:
85730
טלפון:
08-6513185
פקס:
08-6513166
מנהל/ת:
חמאד אלגואעין
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית חורה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות שכלית בינונית
מעוכבי התפתחות
כמויות ומספרים
מורים:
40
תלמידים:
443
בנים:
228
בנות:
215
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 44 26 17.5
ב 3 39 40 26.3
ג 3 42 42 28.0
ד 3 32 32 21.3
ה 4 39 39 19.5
ו 3 32 36 22.7
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017