כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ז
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
898
כיתות:
30
תלמידים בכיתה:
29.9
שנת הקמה:
1998
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
אלנבי יוסף 27
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 95, רהט
טלפון:
08-9918074
פקס:
08-9918078
מנהל/ת:
סלטאן אלעמור
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מעוכבי התפתחות
כמויות ומספרים
מורים:
82
תלמידים:
898
בנים:
465
בנות:
433
כיתות:
30
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 6 100 71 28.5
ב 5 80 82 32.4
ג 5 68 80 29.6
ד 5 77 66 28.6
ה 5 72 74 29.2
ו 4 68 60 32.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017