כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
449
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
24.9
שנת הקמה:
1997
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
שכ 1
כתובת למכתבים:
ת.ד. 15060, באר שבע
מיקוד:
8412001
טלפון:
08-9959819
פקס:
08-9959819
מנהל/ת:
ג'הד אלטלקאת
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית ערערה בנגב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
37
תלמידים:
449
בנים:
233
בנות:
216
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 28 43 23.7
ב 3 53 32 28.3
ג 3 36 47 27.7
ד 3 35 41 25.3
ה 3 44 26 23.3
ו 3 37 27 21.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017