כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
502
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
26.4
שנת הקמה:
1999
רשות:
כסיפה
פרטי קשר
יישוב:
כסיפה
כתובת:
כסיפה
כתובת למכתבים:
כסיפה ת.ד. 466, כסיפה
מיקוד:
8492300
טלפון:
08-9974193
פקס:
08-9974194
מנהל/ת:
גומעה אלסבאבחה
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית כסייפה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
41
תלמידים:
502
בנים:
273
בנות:
229
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 56 35 30.3
ב 3 40 46 28.7
ג 3 46 35 27.0
ד 4 49 49 24.5
ה 3 39 39 26.0
ו 3 43 25 22.7
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017