כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
853
כיתות:
32
תלמידים בכיתה:
26.7
שנת הקמה:
1998
רשות:
תל שבע
פרטי קשר
יישוב:
תל שבע
כתובת:
שכ 7
כתובת למכתבים:
ת.ד. 29, תל שבע
מיקוד:
8495000
טלפון:
08-6900246
פקס:
08-6900246
מנהל/ת:
עיד אבו עסא
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית תל שבע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
65
תלמידים:
853
בנים:
410
בנות:
443
כיתות:
29
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 72 84 31.2
ב 5 58 83 28.2
ג 7 84 74 22.6
ד 5 64 62 25.2
ה 5 67 73 28.0
ו 5 65 67 26.4
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017