כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
838
כיתות:
33
תלמידים בכיתה:
25.4
שנת הקמה:
1996
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
עוקבי (בנו עוקבה)
כתובת:
עוקבי (בנו עוקבה)
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 5200, באר שבע
מיקוד:
8415102
טלפון:
08-6211339
טלפון נוסף:
050-6532133
פקס:
08-6211340
מנהל/ת:
חליל אלכרם
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
60
תלמידים:
838
בנים:
441
בנות:
397
כיתות:
32
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 52 45 24.3
ב 4 59 41 25.0
ג 4 58 56 28.5
ד 4 56 49 26.3
ה 4 57 45 25.5
ו 4 59 40 24.8
ז 3 30 46 25.3
ח 3 37 35 24.0
ט 3 33 40 24.3
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017