כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
823
כיתות:
32
תלמידים בכיתה:
25.7
שנת הקמה:
1996
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
עוקבי (בנו עוקבה)
כתובת:
עוקבי )בנו עוקבה(
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 5200, באר שבע
מיקוד:
84151
טלפון:
08-6211339
טלפון נוסף:
050-6532133
פקס:
08-6211340
דוא"ל:
ranaala1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
חליל אלכרם
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
61
תלמידים:
823
בנים:
429
בנות:
394
כיתות:
32
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 57 56 28.3
ב 4 59 53 28.0
ג 4 55 45 25.0
ד 4 59 38 24.3
ה 4 37 49 21.5
ו 3 38 35 24.3
ז 3 37 43 26.7
ח 3 41 35 25.3
ט 3 46 40 28.7
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016