כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
791
כיתות:
32
תלמידים בכיתה:
24.7
שנת הקמה:
1996
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
עוקבי (בנו עוקבה)
כתובת:
עוקבי )בנו עוקבה(
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 5200, באר שבע
מיקוד:
84151
טלפון:
08-6211339
טלפון נוסף:
050-6532133
פקס:
08-6211340
מנהל/ת:
חליל אלכרם
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
68
תלמידים:
791
בנים:
415
בנות:
376
כיתות:
31
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 51 37 22.0
ב 4 58 56 28.5
ג 4 56 48 26.0
ד 4 48 43 22.8
ה 3 58 36 31.3
ו 4 31 49 20.0
ז 3 38 35 24.3
ח 3 37 42 26.3
ט 3 38 30 22.7
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017