כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
גן - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
434
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
22.8
שנת הקמה:
1996
רשות:
תל שבע
פרטי קשר
יישוב:
תל שבע
כתובת:
תל שבע 38
כתובת למכתבים:
תל שבע ת.ד. 22, תל שבע
מיקוד:
8495000
טלפון:
08-6467728
טלפון נוסף:
08-6373822
פקס:
08-6372893
מנהל/ת:
סאלם אלאעסם
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית תל שבע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
44
תלמידים:
434
בנים:
210
בנות:
224
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
2
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 40 34 24.7
ב 3 35 46 27.0
ג 3 30 41 23.7
ד 3 37 34 23.7
ה 3 30 35 21.7
ו 4 38 34 18.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017