כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
505
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
25.3
שנת הקמה:
2009
רשות:
תל שבע
פרטי קשר
יישוב:
תל שבע
כתובת:
אלח'ד'ר
כתובת למכתבים:
תל שבע ת.ד. 11, תל שבע
מיקוד:
8495000
טלפון:
052-2392923
פקס:
08-6293935
מנהל/ת:
סאלם אבו עצא
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית תל שבע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
46
תלמידים:
505
בנים:
257
בנות:
248
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 39 34 24.3
ב 3 42 55 32.3
ג 3 39 28 22.3
ד 4 55 39 23.5
ה 3 34 42 25.3
ו 4 48 50 24.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017