כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
318
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
22.7
שנת הקמה:
1993
רשות:
לקיה
פרטי קשר
יישוב:
לקיה
כתובת:
לקיה
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 1102, באר שבע
טלפון:
08-6510396
פקס:
08-6513702
מנהל/ת:
מאהר אבו עמאר
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית לקיה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/11/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
36
תלמידים:
318
בנים:
145
בנות:
173
כיתות:
14
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 20 27 23.5
ב 3 29 38 22.3
ג 2 31 24 27.5
ד 2 19 31 25.0
ה 2 19 22 20.5
ו 3 27 31 19.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017