כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
729
כיתות:
27
תלמידים בכיתה:
27.0
שנת הקמה:
1994
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 481, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9918247
פקס:
08-9910988
מנהל/ת:
אמיר קרינאוי
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
57
תלמידים:
729
בנים:
355
בנות:
374
כיתות:
26
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 69 64 26.6
ב 4 51 57 27.0
ג 5 66 73 27.8
ד 4 59 52 27.8
ה 5 63 69 26.4
ו 4 47 59 26.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017