כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
534
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
24.3
שנת הקמה:
1997
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 464, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9917282
פקס:
08-9917289
דוא"ל:
majedabu4@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
סלימאן כמלאת
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
65
תלמידים:
534
בנים:
280
בנות:
254
כיתות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 49 32 20.3
ב 4 54 60 28.5
ג 3 45 41 28.7
ד 4 44 47 22.8
ה 4 44 42 21.5
ו 3 44 32 25.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016