כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
537
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
24.4
שנת הקמה:
1997
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 464, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9917282
פקס:
08-9917289
מנהל/ת:
סלימאן כמלאת
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
50
תלמידים:
537
בנים:
275
בנות:
262
כיתות:
22
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 44 53 32.3
ב 4 58 39 24.3
ג 5 50 60 22.0
ד 3 42 33 25.0
ה 3 41 40 27.0
ו 4 40 37 19.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017