כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,064
כיתות:
39
תלמידים בכיתה:
27.3
שנת הקמה:
1992
רשות:
נווה מדבר
פרטי קשר
יישוב:
אעצם (שבט)
כתובת:
אעצם )שבט(
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 5165, באר שבע
מיקוד:
84103
טלפון:
08-6214041
טלפון נוסף:
052-2706952
פקס:
08-6214042
דוא"ל:
noraabu13@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
יונס אל אעסם
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית נוה מדבר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
80
תלמידים:
1,064
בנים:
526
בנות:
538
כיתות:
39
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 64 56 30.0
ב 5 71 76 29.4
ג 5 74 71 29.0
ד 5 66 70 27.2
ה 5 60 68 25.6
ו 4 50 60 27.5
ז 6 79 72 25.2
ח 5 62 65 25.4
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016