כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ט
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
1,074
כיתות:
41
תלמידים בכיתה:
26.2
שנת הקמה:
1992
רשות:
נווה מדבר
פרטי קשר
יישוב:
אעצם (שבט)
כתובת:
אעצם )שבט(
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 5165, באר שבע
מיקוד:
84103
טלפון:
08-6214041
טלפון נוסף:
052-2706952
פקס:
08-6214042
מנהל/ת:
יונס אל אעסם
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית נוה מדבר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות שכלית קלה
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
75
תלמידים:
1,074
בנים:
536
בנות:
538
כיתות:
41
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 81 77 31.6
ב 6 86 70 26.0
ג 5 56 67 24.6
ד 5 69 66 27.0
ה 6 71 67 23.0
ו 4 58 66 31.0
ז 4 47 56 25.8
ח 6 68 69 22.8
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017