כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
785
כיתות:
30
תלמידים בכיתה:
26.2
שנת הקמה:
1983
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
שכ 5
כתובת למכתבים:
ת.ד. 412, באר שבע
מיקוד:
8410301
טלפון:
08-9952324
פקס:
08-9959974
מנהל/ת:
סלמאן אבו גויעד
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית ערערה בנגב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
מוגבלות שכלית קלה
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
61
תלמידים:
785
בנים:
392
בנות:
393
כיתות:
27
כיתות מיוחדות:
3
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 5 65 66 26.2
ב 4 58 52 27.5
ג 6 84 77 26.8
ד 4 54 57 27.8
ה 6 68 75 23.8
ו 5 63 66 25.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017