כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
740
כיתות:
28
תלמידים בכיתה:
26.4
שנת הקמה:
1981
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
ת.ד. 13, רהט
מיקוד:
8535701
טלפון:
08-9918178
פקס:
08-9910820
מנהל/ת:
סאלם אבו מדיעם
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
59
תלמידים:
740
בנים:
367
בנות:
373
כיתות:
24
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 65 67 33.0
ב 4 63 72 33.8
ג 5 66 59 25.0
ד 6 63 63 21.0
ה 5 58 61 23.8
ו 4 52 51 25.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017