כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
711
כיתות:
27
תלמידים בכיתה:
26.3
שנת הקמה:
1981
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 13, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9918178
פקס:
08-9910820
מנהל/ת:
סאלם אבו מדיעם
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
הפרעות התנהגותיות/רגשיות קשות
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
59
תלמידים:
711
בנים:
354
בנות:
357
כיתות:
26
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 67 71 34.5
ב 5 63 63 25.2
ג 4 55 61 29.0
ד 5 64 65 25.8
ה 5 58 53 22.2
ו 4 47 44 22.8
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017