כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
שנת הקמה:
1981
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
שכ 2 2
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 582, באר שבע
מיקוד:
84104
טלפון:
08-9954305
טלפון נוסף:
08-8507759
פקס:
08-9973373
דוא"ל:
aidaabu9@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
סמיר אבו עראר
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית ערערה בנגב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016