כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
531
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
23.1
שנת הקמה:
1981
רשות:
ערערה בנגב
פרטי קשר
יישוב:
ערערה-בנגב
כתובת:
שכ 2 2
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 582, באר שבע
מיקוד:
84104
טלפון:
08-9954305
טלפון נוסף:
08-8507759
פקס:
08-9973373
מנהל/ת:
סמיר אבו עראר
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית ערערה בנגב
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
56
תלמידים:
531
בנים:
272
בנות:
259
כיתות:
23
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 29 29 14.5
ב 4 61 51 28.0
ג 4 52 47 24.8
ד 4 41 60 25.3
ה 3 44 24 22.7
ו 4 45 48 23.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017