כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
308
כיתות:
14
תלמידים בכיתה:
22.0
שנת הקמה:
2006
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
שכ 11 20
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 636, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9910831
פקס:
08-9918281
מנהל/ת:
גמאל אל הוזייל
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מוגבלות בשמיעה/חרשות
כמויות ומספרים
מורים:
30
תלמידים:
308
בנים:
167
בנות:
141
כיתות:
13
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 18 25 21.5
ב 2 32 17 24.5
ג 2 28 17 22.5
ד 3 30 29 19.7
ה 2 32 23 27.5
ו 3 27 30 19.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017