כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
587
כיתות:
22
תלמידים בכיתה:
26.7
שנת הקמה:
1978
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 11, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9918480
פקס:
08-9917912
מנהל/ת:
אבראהים קרינאוי
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
48
תלמידים:
587
בנים:
314
בנות:
273
כיתות:
21
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 55 34 29.7
ב 4 58 51 27.3
ג 3 45 45 30.0
ד 3 40 43 27.7
ה 5 61 58 23.8
ו 4 55 42 24.3
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017