כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
403
כיתות:
17
תלמידים בכיתה:
23.7
שנת הקמה:
1976
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט 14
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 14, רהט
מיקוד:
85357
טלפון:
08-9918002
פקס:
08-9917368
מנהל/ת:
אבראהים הזייל
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
39
תלמידים:
403
בנים:
215
בנות:
188
כיתות:
17
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 34 23 19.0
ב 3 44 30 24.7
ג 3 37 35 24.0
ד 3 43 32 25.0
ה 3 33 35 22.7
ו 2 24 33 28.5
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017