כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
477
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
25.1
שנת הקמה:
1976
רשות:
רהט
פרטי קשר
יישוב:
רהט
כתובת:
רהט 14
כתובת למכתבים:
רהט ת.ד. 14, רהט
מיקוד:
8535701
טלפון:
08-9918002
פקס:
08-9917368
מנהל/ת:
בוסרה אלהזייל
מפקח/ת:
עטיה אבו טהה
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
עירית רהט
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
477
בנים:
257
בנות:
220
כיתות:
18
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 42 43 28.3
ב 3 45 46 30.3
ג 3 41 32 24.3
ד 3 45 34 26.3
ה 3 36 34 23.3
ו 4 48 31 19.8
עדכון אחרון: 28/06/2022, נתוני כיתות: 20/06/2022, נתוני מורים: 20/12/2017