כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
562
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
28.1
שנת הקמה:
1976
רשות:
תל שבע
פרטי קשר
יישוב:
תל שבע
כתובת:
אלמותנבי 3
כתובת למכתבים:
תל שבע ת.ד. 5, תל שבע
מיקוד:
84950
טלפון:
08-6469008
פקס:
08-6467650
מנהל/ת:
מחמד אבו עסה
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית תל שבע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
562
בנים:
284
בנות:
278
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 47 42 29.7
ב 4 53 50 25.8
ג 3 49 50 33.0
ד 3 40 42 27.3
ה 4 58 50 27.0
ו 3 37 44 27.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017