כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
501
כיתות:
18
תלמידים בכיתה:
27.8
שנת הקמה:
1976
רשות:
תל שבע
פרטי קשר
יישוב:
תל שבע
כתובת:
אלמותנבי 3
כתובת למכתבים:
תל שבע ת.ד. 5, תל שבע
מיקוד:
84950
טלפון:
08-6469008
פקס:
08-6467650
דוא"ל:
zoharaabu@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
מחמד אבו עסה
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית תל שבע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כמויות ומספרים
מורים:
43
תלמידים:
501
בנים:
251
בנות:
250
כיתות:
18
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 38 30 22.7
ב 3 50 49 33.0
ג 3 40 44 28.0
ד 3 47 43 30.0
ה 3 40 44 28.0
ו 3 36 40 25.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016