כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
326
כיתות:
13
תלמידים בכיתה:
25.1
שנת הקמה:
1973
רשות:
נווה מדבר
פרטי קשר
יישוב:
קצר א-סר
כתובת:
קצר א-סר
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 764, באר שבע
מיקוד:
8410601
טלפון:
050-6532131
טלפון נוסף:
050-5570973
מנהל/ת:
עאמר אבו עסא
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית נוה מדבר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2008
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
22
תלמידים:
326
בנים:
171
בנות:
155
כיתות:
12
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 28 13 20.5
ב 2 28 22 25.0
ג 1 15 20 35.0
ד 2 20 23 21.5
ה 1 12 24 36.0
ו 1 20 16 36.0
ז 2 25 17 21.0
ח 2 23 20 21.5
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017