כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
491
כיתות:
19
תלמידים בכיתה:
25.8
שנת הקמה:
2007
רשות:
חורה
פרטי קשר
יישוב:
חורה
כתובת:
סעד בן אבי ווקאס
כתובת למכתבים:
חורה ת.ד. 1060, חורה
מיקוד:
85730
טלפון:
08-6517182
פקס:
08-6517493
מנהל/ת:
טאלב אלנבארי
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית חורה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
491
בנים:
252
בנות:
239
כיתות:
19
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 34 34 22.7
ב 4 54 52 26.5
ג 3 43 44 29.0
ד 3 37 44 27.0
ה 4 53 42 23.8
ו 2 31 23 27.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017