כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
491
כיתות:
16
תלמידים בכיתה:
30.7
שנת הקמה:
2007
רשות:
חורה
פרטי קשר
יישוב:
חורה
כתובת:
סעד בן אבי ווקאס
כתובת למכתבים:
חורה ת.ד. 1060, חורה
מיקוד:
85730
טלפון:
08-6517182
פקס:
08-6517493
דוא"ל:
kameleln1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
טאלב אלנבארי
מפקח/ת:
מחמד אלקרינאוי
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית חורה
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/10/2007
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
491
בנים:
257
בנות:
234
כיתות:
16
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 45 42 87.0
ב 3 47 42 29.7
ג 3 42 43 28.3
ד 3 47 43 30.0
ה 2 31 24 27.5
ו 4 45 40 21.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016