כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
210
כיתות:
9
תלמידים בכיתה:
23.3
שנת הקמה:
1985
רשות:
תל שבע
פרטי קשר
יישוב:
תל שבע
כתובת:
תל שבע
כתובת למכתבים:
תל שבע ת.ד. 6, תל שבע
מיקוד:
8495000
טלפון:
08-6469963
פקס:
08-6900246
מנהל/ת:
אמירה אלאסד
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. מקומית תל שבע
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
מעוכבי התפתחות
כמויות ומספרים
מורים:
20
תלמידים:
210
בנים:
119
בנות:
91
כיתות:
8
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 1 19 13 32.0
ב 2 28 14 21.0
ג 3 30 24 18.0
ד 1 16 12 28.0
ה 1 10 14 24.0
ו 1 16 14 30.0
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017