כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ו
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
409
כיתות:
21
תלמידים בכיתה:
19.5
שנת הקמה:
1976
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
אל סייד
כתובת:
אל סייד
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 463, באר שבע
מיקוד:
8410302
טלפון:
08-6214463
פקס:
08-6214465
אתר אינטרנט:
sites.topxite.com
מנהל/ת:
עבד אל חפד אל סייד
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות בשמיעה/חרשות
משכל גבולי ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
38
תלמידים:
409
בנים:
206
בנות:
203
כיתות:
17
כיתות מיוחדות:
4
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 4 26 22 12.0
ב 3 44 38 27.3
ג 3 33 36 23.0
ד 4 37 41 19.5
ה 3 34 27 20.3
ו 4 32 39 17.8
עדכון אחרון: 27/08/2021, נתוני כיתות: 19/08/2021, נתוני מורים: 20/12/2017