כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
584
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
23.4
שנת הקמה:
1971
רשות:
נווה מדבר
פרטי קשר
יישוב:
אבו קרינאת (יישוב)
כתובת:
אבו קרינאת )יישוב
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 4559, באר שבע
מיקוד:
84144
טלפון:
08-6214120
פקס:
08-6214122
מנהל/ת:
נביל אבו קרינאת
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית נוה מדבר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
49
תלמידים:
584
בנים:
292
בנות:
292
כיתות:
25
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 33 35 22.7
ב 3 42 37 26.3
ג 4 32 48 20.0
ד 3 42 36 26.0
ה 3 34 35 23.0
ו 3 37 37 24.7
ז 3 34 33 22.3
ח 3 38 31 23.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017