כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
583
כיתות:
25
תלמידים בכיתה:
23.3
שנת הקמה:
1971
רשות:
נווה מדבר
פרטי קשר
יישוב:
אבו קרינאת (יישוב)
כתובת:
אבו קרינאת )יישוב
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 4559, באר שבע
מיקוד:
84144
טלפון:
08-6214120
פקס:
08-6214122
דוא"ל:
dinaabo1@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
נביל אבו קרינאת
מפקח/ת:
סלימאן עמור
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית נוה מדבר
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2009
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
כמויות ומספרים
מורים:
54
תלמידים:
583
בנים:
291
בנות:
292
כיתות:
25
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 41 35 25.3
ב 3 36 47 27.7
ג 3 41 37 26.0
ד 3 34 33 22.3
ה 4 38 37 18.8
ו 3 35 33 22.7
ז 3 39 31 23.3
ח 3 27 39 22.0
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016