כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
531
כיתות:
23
תלמידים בכיתה:
23.1
שנת הקמה:
1961
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
אום בטין
כתובת:
אום בטין
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 115, באר שבע
מיקוד:
84100
טלפון:
08-6211793
פקס:
08-6211795
דוא"ל:
jihanabu6@hinuchm.k12.il
מנהל/ת:
עלי אבו כף
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
531
בנים:
279
בנות:
252
כיתות:
23
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 3 46 25 23.7
ב 3 46 36 27.3
ג 3 31 33 21.3
ד 3 31 38 23.0
ה 2 30 25 27.5
ו 3 36 29 21.7
ז 3 23 32 18.3
ח 3 36 34 23.3
עדכון אחרון: 21/09/2018, נתוני כיתות: 14/09/2018, נתוני מורים: 20/12/2016