כללי
סוג:
יסודי
כיתות:
א - ח
סוג חינוך:
רגיל
פיקוח:
ממלכתי
תלמידים:
473
כיתות:
20
תלמידים בכיתה:
23.7
שנת הקמה:
1961
רשות:
אל קסום
פרטי קשר
יישוב:
אום בטין
כתובת:
אום בטין
כתובת למכתבים:
באר שבע ת.ד. 115, באר שבע
מיקוד:
84100
טלפון:
08-6211793
פקס:
08-6211795
מנהל/ת:
עלי אבו כף
מפקח/ת:
מוחמד אלעתאמין
פרטים נוספים
מגזר:
בדואי
מעמד משפטי:
רשמי
יחידת דיווח:
דרום
בעלות:
מ. אזורית אל-קסום
שפה:
ערבית
יום לימודים ארוך:
כן
באופק חדש מתאריך:
01/09/2010
סטטוס עוז לתמורה:
לא
כיתות חינוך מיוחד:
ליקויי למידה ר"ב
מוגבלות שכלית קלה
כמויות ומספרים
מורים:
42
תלמידים:
473
בנים:
236
בנות:
237
כיתות:
19
כיתות מיוחדות:
1
שכבה כיתות בנים בנות ממוצע
א 2 28 33 30.5
ב 2 35 24 29.5
ג 2 35 26 30.5
ד 2 18 21 19.5
ה 3 29 37 22.0
ו 3 30 32 20.7
ז 4 38 31 17.3
ח 2 23 33 28.0
עדכון אחרון: 09/09/2019, נתוני כיתות: 02/09/2019, נתוני מורים: 20/12/2017